Farmaatsiatudengite häkaton

08.02.2024 Mectory Innovation HUB´s

[Siia sisututvustus]

TEEMAD

Veebist retseptiravimite tellimise teadlikkuse kasvatamine

Taust: Eestis on keelatud retseptiravimite reklaam avalikkusele. Retseptiravimite reklaamiks loetakse ka reklaame, mis sisaldavad sõna “retseptiravim”. Küll aga on veebis retseptiravimite tellimuse võimalus mugavaks lahenduseks näiteks paljudele krooniliste haigustega patsientidele. 
 
Eesmärk: Luua kampaaniaplaan, mis avalikkuses tõstab teadlikkust, et veebiapteegist on Eestis võimalik retseptiravimeid tellida. Kampaania ei tohi kasutada sõna retseptiravim. Kampaania kanalite ja osapoolte valik ning metoodika on osalejate otsustada.  

Kogukonnaapteek aastal 2030.

Taust: apteegi tähendus ja roll ühiskonnas on aastate jooksul muutunud ning kättesaadavamaks saanud – paljud apteegid asuvad kaubanduskeskustes, samuti toimivad veebiapteegid. PGEU visooni järgi on apteegi roll veelgi muutumas. 

 

Eesmärk: Pakkuda välja kaks muudatust, mis aitaks ellu viia PGEU visiooni. 

Abistavad küsimused: Mida tähendab kogukonnaapteek tulevikus? Milliseid teenuseid võiks kogukonnaapteek pakkuda? Millist rolli apteeker kogukonnas täidab? 

Kuidas praktiliselt korraldada aegunud ravimite keskkonnasõbralik sorteerimine ja hävitamine?

Taust: Tänane süsteem ei toimi korrektselt – paljud apteegid ei võta klientidelt aegunud ravimeid vastu. Ühtlasi ei taju inimesed alati käsimüügiravimite vs toidulisandite ehk ohtlike vs mitteohtlike jäätmete erinevust.

Eesmärk: Pakkuda välja lahendus ravimijäätmete kogumiseks apteegis kliendi vaates. Iga apteegi müügisaalist on kasutada selleks 1m2 ala. Lahendus peab olema toimiv, optimaalne ning keskkonnasäästlik nii apteegi kui ka kliendi jaoks.

Praktika BENU Apteegis

Eesmärk: Pakkuda välja visioon ideaalsest praktikaprogrammist – nii sisseelamine, töökorraldus kui ka programmi lõpetamine.
Mida muuta praktikaprogrammides, et need oleksid kasulikumad ja efektiivsemad, nii ülikooli kui tööandja vaates? Milline oleks ideaalne praktika? Millised tegevused toetavad tudengi otsust asuda tööle BENU apteeki peale kooli lõpetamist? 

Kliendikogemus 3.0 – Teema lahtine

Taust: (kas meil on taustaks mingeid andmeid anda?) 

Eesmärk: kliendikogemuse audit? Pakkuda välja ideid apteegi külastaja kliendikogemuse parandamiseks, (võib ka keskenduda ühe innovaatilise idee presenteerimisele?) 

Kuidas kasutades kaasaegset tehnoloogiat muuta apteeki külastava kliendikogemus positiivsemaks? Kliendi apteegikeskkonna auditeerimine, milliseid sõnumeid edastatakse, mida apteeker näeb, mis jääb märkamata jne. Kliendikogemuse audit – vaata toote asukohta apteegis? 

Farmaatsiaeriala populariseerimine, kui selleks on kasutada 5000 eurot.

Eesmärk: Mõelda välja tegevus/tegevused 2024. aastal, mis aitaksid kaasa farmaatsiaeriala populariseerimisele. Tänaseks on Eestis tekkinud farmatseutide kriis, kus vajadus on suurem kui vastavaid spetsialiste. Väljapakutud tegevused peaksid aitama tekitada huvi farmaatsiaõpingute vastu – seda nii abiturientide kui ka erialavahetusele mõtlevate inimeste seas.