Proviisoriks õppiv tudeng: hinges oli soov tegeleda tööga, kus on võimalik inimesi aidata

Proviisoriks õppiv tudeng: hinges oli soov tegeleda tööga, kus on võimalik inimesi aidata

Proviisor on esimene inimene, kelle poole apteeki sisenenud klient oma tervisemurega pöördub. Et valik sobiva ravimi kasuks saaks tehtud kliendi tervislikku seisundit arvestavalt, oskab laiapõhjaliste teadmistega proviisor jagada head nõu ning juhatada inimest parima võimaliku valikuni. Proviisoriõppe väljakutseterohket teekonda jagab Tartu Ülikooli tudeng ja Benu apteegi praktikant Hedvig.

Soov aidata inimesi

25-aastane Hedvig Rass õpib hetkel Tartu Ülikooli proviisoriõppe viiendal kursusel. Sarnaselt paljude teiste noortega polnud ka tema gümnaasiumit lõpetades kindel, millise erialaga end tulevikus siduda.

“Olles tugevam pigem reaalainetes, pakkus mulle huvi keemia, mis oli tol hetkel esmavalikuks, sest see tundus turvaline,” tunnistas ta. Küll aga soovis Hedvig oma võimalusi mitmekesistada ning avastaski seeläbi enda jaoks proviisori eriala.
“Kuigi mul olulist kokkupuudet varem farmaatsia valdkonnaga ei olnud, siis see tundus uus ja põnev. Samuti oli hinges soov tegeleda tööga, kus on võimalik inimesi aidata ja kasulik olla,” tõi ta välja.

Ehkki keemia erialale sai Hedvig sisse, jõudis peagi ootejärjekord temani ka proviisoriõppe sisseastumisel. “See oli hetk, kui ma lõpuks tundsin, et proviisori elukutse on see, mida ma omandada soovin,” rääkis ta.

Mitmekesine õpe

Proviisoriõpe Tartu Ülikoolis ühendab erinevaid valdkondi, andes proviisoritele väga laiapõhised teadmised nii ravimitest, inimestest, sotsiaalfarmaatsiast, farmakognoosiast ja neid ühendavatest valdkondadest, nagu näiteks kliiniline farmaatsia või farmakoteraapia, kus tuleb hinnata patsiendi tervislikku seisundit ning tema ravimite sobivust raviskeemi.

Õpe tagab selle, et proviisor oskaks hinnata patsiendi seisundit ja sellest lähtuvalt anda asjakohased soovitused ning lahendused patsiendi tervisliku seisundi parandamiseks. Seega õpitakse küll ravimite spetsialistiks, ent pannakse suurt rõhku ka meditsiinilistele teadmistele.

“Proviisoriõppe juures meeldib mulle, et see hõlmab endas aastate jooksul nii erinevaid ja mitmekülgseid valdkondi, mistõttu on see huvitav ja igaühel on võimalik leida endale hingelähedane valdkond,” rääkis Hedvig. “Samas pakub see omaette väljakutset, sest on oluline osata ennast erinevate õppeainete vahel ümber lülitada ja leida tasakaal kõigega tegelemiseks,” lisas ta.

Õpingute viimasel aastal kaitstakse teaduslik uurimistöö ning peale seda algab tudengitel 6-kuuline apteegipraktika, kus Hedvig parasjagu kogemusi omandabki.

Eelarvamustel pole alust

Nagu paljude teiste ametitega, kaasneb ka proviisoriõppe ja hilisema -tööga eksiarvamusi. Näiteks kipuvad inimesed arvama, et kooliaastate jooksul õpitakse palju keemiat ja ladina keelt. “Kuigi läbi viie aasta on palju keemiapõhiseid õppeaineid, siis tegelikkuses on väga oluline rõhk ka meditsiinipõhistel õppeainetel ja sinna juurde lisanduvad õppeained teistest valdkondadest,” kirjeldas Hedvig oma kogemust.

Peamiselt kaldutakse arvama, et apteeker on lihtsalt klienditeenindaja või müüja, kes patsiendile soovitud ravimikarbi ulatab. Hedvig lükkab selle väite kohe ümber.

“Apteekrid on kõrgharitud erialaspetsialistid, kes nõustavad inimesi nende tervisega ja ravimitega seotult. Proviisorina osatakse lähtuvalt kogemustest ja omandatud teadmistest esitada vajaliku info saamiseks suunavaid küsimusi, et pakkuda inimesele parimaid lahendusi,” rõhutas ta.

Aitab leida olulise info

Et palju infot on kirjas infolehes ja kõik ravimite kasutajad peaksid nendega tutvuma, siis Hedvigi sõnul pööravad proviisorid tähelepanu kõige olulisemale infole, mida patsient ise ei pruugi kogu saadaval olevast infost eristada.
Samuti on proviisoril kõik vajalikud teadmised ja kogemused, mis võimaldavad hinnata patsiendi seisundit, tuvastada tõenäoline probleem ning pakkuda sobiv lahendus.

“Inimesed tõlgendavad oma terviseprobleeme enda teadmiste piires, mistõttu olulised aspektid võivad jääda tähelepanuta. Seetõttu ei pruugi tema arvatav probleem ja soovitud vahendid pakkuda lahendust, mis ka pikaaegset leevendust pakuvad,” rääkis ta.

Sageli kipuvad inimesed ekslikult arvama, justkui apteekrid soovitaksid inimestele kaupa, mida neil vaja ei ole. Hedvig kinnitab, et patsiendile soovitatakse ikkagi ravimeid ja lahendusi, mis annaksid parima tulemuse. “Selleks, et pakkuda inimesele terviklikku nõu ja abi, siis kuuluvad sinna juurde ka täiendavad vahendid ja soovitused, mis toetavad soovitud raviefekti saavutamist,” rõhutas tudeng.

Ülivajalik amet

Hedvigi hinnangul on proviisori elukutse üks nendest, mis on ja jääb alati ühiskonnas vajalikuks. “Kuna Eestis on apteegid kergesti ligipääsetavad, siis on proviisorid ja apteekrid üldiselt oluline osa esmatasandi tervishoiusüsteemist, kust inimene kergemate tervisemurede korral asjakohast teavet ja vahendeid saavad,” selgitas ta.

Apteekrid on võimelised patsiendi seisundit hindama ja iseravimise võimaluste korral sobivaid lahendusi pakkuma koos vastavasisulise nõustamisega.

“Eriti oluline on see ühiskonna jaoks olnud nüüd, käesoleva koroonaviiruse leviku perioodil, sest hoolimata piirangutest on apteegid siiski olnud ligipääsetavad ja inimesed ei ole pidanud selle juures harjumuspärast tegutsemisviisi muutma,” rääkis tudeng.

Kõik tabletid pole ühesugused

Farmaatsiatööstus areneb pidevalt ning sellega koos areneb ka tehnoloogia ja raviviisid, mida kasutatakse. Üha enam liigutakse personaalsemate lahenduste poole. Kui mõeldakse ravimitele, mõeldakse tihti tablettidele, aga on oluline teada, et ka kõige tavalisemana näiva valge ümmarguse tableti taga võib olla hoopis keerulisem tehnoloogia.

“Tegelikkuses on erinevused tableti ja tableti vahel väga suured, mistõttu on proviisoritel ja apteekritel üldiselt oluline roll ühiskonna teadlikkuse tõstmisel ravimite kasutamise eripäradest, nende ohutusest ning iseravimise võimalustest,” rõhutas Hedvig.

Niisiis osatakse ravimite spetsialistina välja tuua oluline teave ja anda inimesele kaasa vajalikud juhised efektiivse ravi tagamiseks. “On oluline, et ühiskond mõistaks ravimeid kui spetsiifilist tootegruppi, mille täielik mõistmine ning patsiendile info edastamine on erialaspetsialisti pädevuses ja apteekri poolt antud soovitustel on tähtis roll nende ravitulemuses,” sõnas ta.