Noor farmatseut: terve inimene on õnnelik inimene ja valmis maailma vallutama!

Noor farmatseut: terve inimene on õnnelik inimene ja valmis maailma vallutama!

Noorsootööd õppinud müügiesindaja Marija Rand külastas töö tõttu igapäevaselt meditsiiniasutusi ning tundis järsku ka ise huvi selle valdkonna vastu. Üsna pea olidki tehtud sisseastumiskatsed farmatseudi erialale ning täna naudib ta võimalust farmatseudina inimestele abiks olla.

Antiseptikuid ja desinfektsiooni vahendeid tootvas firmas töötades ning haiglaid ja teisi raviasutusi külastades tekkis Marijal soov teada saada, kuidas ennast ja lähedasi rohkem aidata. “Eestis on palju apteeke ning erialatöötajatele on suur nõudlus. Ka mina sain sõbralt kutse apteeki tööle asuda. Üsna pea aga andis ta mulle märku, et varsti avatakse sisseastumiskatsed farmatseudi erialale,” meenutab 32-aastane Marija. 

“Keemia eksam oli mul keskkoolis küll tehtud, aga sellest oli möödas juba 10 aastat. Seega läksin katsetele ja vestlusele mõningase ärevusega, kuid varsti selgus, et minust saab taas üliõpilane,” räägib noor farmatseut.

Täna toimetabki Marija Tallinnas Lepistiku apteegis farmatseudina ja tõdeb, et kõige motiveerivam tema töös on see, kui saab abivajajat aidata ning tema probleemile või murele lahenduse leida. 

Farmatseut kui detektiiv

Marijale meeldib, et ta saab minna iga päev tööle rõõmuga. “Minu töö on päris põnev. Klientide abistamine ja nõustamine on aga teinekord väikestviisi detektiivi töö. Püüan õigete küsimuste esitamisega uurida välja patsiendi tegelikud vajadused,” selgitab ta. 

Tihti tullakse Marija sõnul küsima kindlat preparaati, sest naaber või sõber on seda soovitanud, aga tegelikult tuleb välja, et patsiendil on vaja hoopis midagi muud või et talle on see ravim vastunäidustatud. “Seega on oluline teada, et kunagi ei tohi sõbra ravimeid ise tarvitata, isegi kui tundub, et sümptomid on samad ja sõbra antud ravim aitas.”

Marijal tuleb igapäevaselt abistada ja nõustada patsiente tervist puudutavates küsimustes. “Apteeki ei tulda ainult siis, kui on haigus kallal. Tullakse, kui soovitakse haigusi ennetada, immuunsüsteemi tugevdada või hoopis uurida, miks apteegikosmeetika on poe omast parem. Samuti pakutakse apteegis nõustamisteenust koos analüüsidega.”

Nii valdkonna kui inimsuhtluse tundmaõppimine

Farmatseudina puutub Marija igapäevaselt kokku paljude inimestega ning see annab tema sõnul suure kogemuse, kuidas eri olukordades toimida. “Selles ametis on pidevalt palju õppimist ja see on äge! Kuna apteekri amet on eluline, tuleb igal aastal läbida mitmeid koolitusi. Sellest on palju kasu, lisaks tootekoolitustele saan end harida ka psühholoogilistel teemadel, näiteks suhtluseks erinevate inimtüüpidega. See on omamoodi põnev ja vajalik,” kirjeldab ta ja lisab, et keerukamates olukordades on alati abiks ka kolleegid, kellega saab nõu pidada ja lahenduse leida.

“Tänu pidevale enesetäiendamisele on igapäevaselt ka oma lähedasi lihtsam aidata ja eks tuttavad ja sugulased uurivad ka, kuidas ja mida erinevates olukordades teha,” rõõmustab Marija, soovitades apteekri ametit kõigile, kes naudivad pidevat arengut ja õppimisvõimalust ning teiste abistamist.

(võimalusel lisada alloloev infokast, see lisandub 3000-le tähemärgile:)

Hea teada!

  • Apteegis töötamiseks on Eestis vajalik farmatseudi või proviisori eriala.
  • Farmatseudiks saab õppida Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. 3-aastase õppe tulemusel omandatakse farmatseudi kutse mis on võrdsustatud rakendusliku kõrgharidusega.
  • Proviisoriks saab õppida Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja see on võrdsustatud magistrikraadiga.