BENU stipendium

BENU stipendiumit on välja antud juba alates 2015. aastast. Stipendiumifondi kogusuurus oli 3000 eurot. Praeguseks on BENU stipendium saanud proviisori eriala üliõpilaste seas väga populaarseks. Uurimis- ja teadustööd on leidnud laia kõlapinda ja paljud stipendiaadid on tulnud hiljem BENU kaubamärki kandvasse apteeki tööle.

Stipendiumifond

Stipendiumifond on loodud koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga, toetamaks sotsiaalfarmaatsia valdkonnas tehtavaid uurimis- ja teadustöid. Fondi loomise eesmärk on muuta farmaatsia eriala noorte seas populaarsemaks ning aidata kaasa teadmusvahetamisele kooli ja apteekide vahel.

Keda ootame taotlema?

Fondist saavad uurimistööde stipendiume taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased ning teadustegevuse toetust võivad tudengite kõrval taotleda ka õppejõud. Stipendiumi saamise eeldus on uurimis- või teadustöö tegemine sotsiaalfarmaatsias või selle lähivaldkonnas.

Milleks stipendiumi kasutada?

Stipendiumi abil saavad tudengid end erialaselt täiendada, osaleda rahvusvahelistel konverentsidel, osta erialast kirjandust ja töövahendeid. Loomulikult saab stipendiumi võtta ka tunnustusena tehtud töö eest ja kasutada seda veidi lahedamaks elamiseks!

BENU Stipendiumi üleandmine (2023)

Stipendiumi võitsin Martin Kiik ja Sabrina Mahar (keskel)