Privaatsusteade

Teie privaatsus ja isikuandmete kaitse on meile olulised ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsusteate, mis sätestab Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning Teie isikuandmetega seonduvad õigused.

 1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Tamro Eesti OÜ, registrikood 10173188, aadress Pärnu mnt 501, Laagri, Saue vald 76401.
  1. Küsime Teie isikuandmeid (osaleja eesnimi ja perekonnanimi, võistkonna kontakt e-posti aadress ja kontakttelefon) selleks, et registreerida teid meie poolt korraldatavale võistkondlikule üritusele ning edastada üritusega seotud informatsiooni.

 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi (IKÜM art 6 lg 1 p f).
  • Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele osapooletele ega väljaspoole EMÜ-d.
  • Me ei tee ise ega telli ka teenust, mis võimaldab Teie kohta teha automatiseeritud otsuseid või profiilianalüüsi.
  • Rakendame administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult selleks volitatud töötajatel.
  • Kustutame Teie isikuandmed hiljemalt 1 kuu möödumisel pärast ürituse võitjate väljakuulutamist.
  • Kõigi privaatsusteate või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil dpo@tamro.com
  • Isikuandmete töötlemisel on Teil järgnevad õigused:
  • Õigus teabele – õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta;
  • Õigus tutvuda isikuandmetega ja õigus koopiale;
  • Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.;
  • Õigus nõuda andmete kustutamist – Teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et Teie isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel;
  • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, nt kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt piirata, kui isik vaidlustab isikuandmete õigsuse;
  • Õigus esitada vastuväide töötlemisele;
  • Õigus isikuandmete ülekandmisele – Teil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa, sh teise töötleja juurde.
  • Teil on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Eestis Andmekaitse Inspektsioon) arvamuse saamiseks või kaebuse esitamiseks ning kohtusse.